Ege Sualtı

Faaliyet Alanlarımız

Batimetrik ve Oşinografik Harita Hazırlama

Liman, tersane, tüp geçit, sualtı teknik altyapı tesisleri yapımı, deniz taşıtlarının güvenli seyiri, deniz deşarjı ve dere ıslah projeleri gibi çalışmalara altlık sağlamak amacı ile sularla kaplı alanlarda (deniz, göl, gölet, baraj, dere v.b.) su altı topoğrafyasının belirlenip derinlik haritalarının hazırlanması. Hidrografik ve oşinografik ölçümler.

İlgili Referanslar

Kumport Liman Hizmetleri A.Ş.
Tüpraş A.Ş.